CATALÀ

La Vella Fam és una plataforma artística que acull i dóna suport al treball creatiu que germina al voltant dels seus membres. Com a tal, La Vella Fam funciona com un paraigua sota del qual poden trobar-se produccions, recerca, intercanvis i difusió en el terreny de les arts performatives.

El treball teatral de La Vella Fam té com a base i sorgeix a partir d’un entrenament actoral regular guiat per Pei Hwee Tan i Francesc Torrent. El treball de recerca que s’hi desenvolupa entronca amb una corrent de laboratoris europeus que consideren essencial una aproximació orgànica al treball de l’actor.